, 
   .

  . . .

. .

, .

CA23V VALEO
:

REFERENCE
HITACHI LR150190
HITACHI LR150191
LUCAS 23835
LUCAS 24033
LUCAS 24124
LUCAS 54021943
LUCAS 54021944
LUCAS 54022031
LUCAS LRA00220
LUCAS LRA00380
LUCAS LRA00961
LUCAS LRA220
LUCAS LRA380
LUCAS LRA961
MASSEY FERGUSON 1691795R92
MASSEY FERGUSON 1699872R1
MASSEY FERGUSON 1699872T
MASSEY FERGUSON 3405390M1
RENAULT 6005003157
RENAULT 6005701123
RENAULT 7700012969
RENAULT 7700017041
VALEO 432983
VALEO 436264
VALEO 541131
VALEO 9AR2510K
VALEO 9AR2513F
VALEO 9AR2514F
VALEO 9AR2553K
VALEO 9AR2556K
VALEO 9AR2566K
VALEO 9AR2856K:

MASSEY FERGUSON MF 250 01.01.1982 - 01.01.1986
MASSEY FERGUSON AF 135 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON AF 140 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON AF 142 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON AF 145 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON MF 168 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON MF 174 01.04.1981 -
MASSEY FERGUSON 2685 01.04.1982 -
MASSEY FERGUSON MF 194 01.04.1982 -
MASSEY FERGUSON MF 3303 01.04.1982 -
MASSEY FERGUSON MF 290 01.08.2002 -
MASSEY FERGUSON MF 298 01.08.2002 -
MASSEY FERGUSON TRACTOR 565 76 - 81
MASSEY FERGUSON TRACTOR 575 76 - 81
MASSEY FERGUSON TRACTOR 590 76 - 81
MASSEY FERGUSON TRACTOR 595 76 - 81
MASSEY FERGUSON TRACTOR 550 76 - 82
MASSEY FERGUSON TRACTOR 275 77 - 81
MASSEY FERGUSON TRACTOR 2680 79 - 83
MASSEY FERGUSON TRACTOR 2640 79 - 85
MASSEY FERGUSON TRACTOR 240 79 - 86
MASSEY FERGUSON TRACTOR 135 81 -
MASSEY FERGUSON TRACTOR 265 82 - 86
MASSEY FERGUSON TRACTOR 298 83 - 88
MASSEY FERGUSON TRACTOR 250 84 - 86
URSUS 1234 92 -
URSUS 1232 92 - 99
MASSEY FERGUSON MF 550 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 560 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 575 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 590 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 592 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 595 01.01.1976 - 01.01.1981
MASSEY FERGUSON MF 184 01.04.1982 -

:
.


SPRAVKA.UA - -
- : , , .

.
.

, - .
() , , .